Om oss Menneskene Forretningsidé Kundeerfaringer Kontakt
     
  Sagas forretningsidé  
  Vi søker aktivt bransjer, bedrifter, eller grupper av selskaper, som står overfor strategiske, finansielle og/eller operasjonelle utfordringer og som søker spesialistkompetanse innen strategi og driftsforbedringer eller rekrutteringsprosesser.  
logo
 
Vi representerer eierens samlede interesser ved å påta oss aktive roller som styreleder, styremedlemmer, prosjekt-/supportgrupper for eiere og ledelse i alle faser. Fra investering og omstillingsfase til realisering og exit.
Våre partnere tar rolle som interimleder kun unntaksvis.
Primært benyttes andre interne ressurser eller det søkes i vårt
nettverk til slike roller.
Utgangspunktet for vårt engasjement er å videreutvikle og styrke
den underliggende forretningen i løpet av en periode på 1 til 4 år
før verdirealisering.
   
 
 
  " Vi deltar som aktiv beslutningssøtte, som betyr at vi fokuserer på det som er matnyttig når beslutninger skal tas og gjennomføring sikres."
- Erik Gjellestad